Kato 10-1273 RhB ABe 8/12 Allegra 3-teilig

Kato 10-1273 RhB ABe 8/12 Allegra 3-teilig

Kato 10-1273 RhB ABe 8/12 Allegra 3-teilig