lsmodels_17069_sbb_bm_4-4_18422

LS-Models 17069 SBb Bm 4/4 18422

Dieselrangierlok Serie Bm 4/4 der SBB, Loknummer 18422 verkehrsrot.